Forum 2018-10-31T19:37:31+00:00
ใบอนุญาตทำงานในประเ...
 
ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย
ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย
Group: Registered
Joined: 2021/10/28
New Member

About Me

Work Permit มีกี่ประเภท ... ใบอนุญาตทำงาน หรือ Work Permit คือ ใบอนุญาตประกอบอาชีพสำหรับชาวต่างชาติ เป็นใบอนุญาตที่รัฐบาลออกให้แก่คนต่างด้าวที่ต้องการจะทำงานในอาชีพที่ไม่ห้ามคนต่างด้าวทำในราชอาณาจักร Work Permit ที่ออกให้นั้นจะกำหนดอายุและเงื่อนไขเกี่ยวกับการทำงานเอาไว้  
  
ร่วมหาคำตอบ Visa กับ Work Permit ต่างกันอย่างไร, ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย, รับจ้างทำ Work Permit, บริษัทรับทำ Work Permit หรือ รับทำวีซ่า Work Permit ได้จากบทความ ที่นี่ไปด้วยกัน  
  
Visa หรือ การตรวจลงตรา คือเอกสารแสดงการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราวด้วยเหตุต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ท่องเที่ยว การทำงาน การศึกษา เป็นต้น โดยทั่วไปออกให้โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือหน่วยงานอื่นที่ทำหน้าที่นี้  
  
ใบอนุญาตทำงาน เป็นเอกสารที่ออกให้เพื่อแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ ซึ่งต้องใช้ประกอบกับ Visa ทำงาน หรือ วีซ่าอื่น ๆ ที่อนุญาตให้ทำงานในราชอาณาจักรได้  
  
ติดตามบทความอื่นๆ เร็วๆนี้ เกี่ยวกับเรื่อง การยื่นขอ Work Permit ใบอนุญาติทำงาน, เอกสารที่ประกอบการพิจารณาตามประเภทของกิจการ/นายจ้าง,  
อนุญาโตตุลาการในไทย ทำ Work Permit ง่ายกว่าที่คิด, ขอใบอนุญาตทำงานขอเวิร์คเพอร์มิท และ มารู้จักชื่อเรียกต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Passport, Visa, Work Permit...  
  
ป้ายกำกับ : ทำ Work Permit ให้ชาวต่างชาติ ราคา, บริษัทรับทำ Work Permit, รับทำ Work Permit

Location

Occupation

รับทำ work permit
Social Networks
Member Activity
0
Forum Posts
0
Topics
0
Questions
0
Answers
0
Question Comments
0
Liked
0
Received Likes
0/10
Rating
0
Blog Posts
0
Blog Comments
Share:
  
Working

Please Login or Register